Registrering av geotekniska undersökningsområden ver. 2012, instruktioner - använd Firefox!


 

Verktyg för registering

Registering med LM visningstjänst som bakgrundskarta - denna länk är lösenordsskyddad, kontakta redaktör för att få tillgång till användarnamn och lösenord!
OBS! fungerar f.n. inte i InternetExplorer (prova Firefox eller Chrome)

 

Manual för registering alternativt uppladdning av färdiga geometrier

Manual (exempel på registrering och uppladdning)

guomr2012_point.zip, guomr2012_line.zip, guomr2012_polygon.zip (exempel på korrekta shp-filer för uppladdning)

 

Redaktör och teknisk support

Mats Öberg, SGI