Geokalkyl för planering av bebyggelse - verktyget

 

Geokalkyl_mall_ver2_161101.zip. Verifierad i ArcGIS 10.2
Den version som används i YouTube-filmerna.

Geokalkyl_mall_ver2_181007a.zip. Verifierad i ArcGIS 10.3
Mindre ändringar/förbättringar mot tidigare versioner:
  • * Geokalkyl_2D.mxd startar med utsnitt över Nyköping
  • * Innehåller Jordartskartan_org och NNH_org över Nyköping
  • * Exempeldata för byggnader, grönytor och hårdgjorda ytor i FGDB

Geokalkyl_mall_ver2_181007b.zip
Som Geokalkyl_mall_ver2_181007a ovan fast för körning i ArcGIS 10.5

Geokalkyl_stepbystep_lathund_nyk_dec17_sep18_extweb.xlsx