Geokalkyl för planering av bebyggelse

Test med ESRI City Engine viewer

Nedan en länk där en Arcscene *.sxd har exporterat med ArcGIS 3D analyst Tools/City Engine till en City Engine 3D scene (*.3ws) och sedan publicerats i ArcGIS Online för visning i City Engine viewer
Webbläsaren måste ha stöd för WebGL

jon7b_sxd_export_test2.3ws (exempel med infälld infobubbla)
http://arcg.is/2aJb9AS)
jon7b_sxd_export_altmaner.3ws (alternativt manér byggnader kostnad/m2)
marie_1_export_CE.3ws (Jims första)
marie_1_sxd_export1_nogroups.3ws (Mats, utan grupper i TOC)
marie_1_sxd_export1_fewgroups.3ws (Mats, enstaka grupp i TOC)
Kungshagen, Nyköping