Geokalkyl - höjddata och jordarter

Nödvändiga grunddata i Geokalkyl - utöver planeringsområde med byggnader, hårdgjorda ytor och grönytor, så måste jordartskartan (grundlagret) från SGU och höjddata (lämpligen från Lantmäteriets NH Nationell Höjdmodell) finnas. Detta framgår av metodbeskrivningen.

 

 

 

I nuläget (juni 2016) kan man inte ladda ner SGU jordartskartan 1:25.000-1:100.000 (vilket är den produkt som rekommenderas) från geodata.se/Geodataportalen. Kontakta därför kundservice@sgu.se. Var noga med att begära SWEREF99TM.

Lantmäteriet har en WCS (WebCoverageService)-tjänst för alla medlemmar Geodatasamverkan där man kan ladda ner höjddata från NH direkt inne i ArcGIS. Här finns instruktioner hur man ansluter till denna tjänst och klipper ut sitt arbetsområde (t ex ca 5x5 km) i SWEREF99TM (viktigt att detta koordinatsystem används).