Geokalkyl för planering av bebyggelse

 

Geokalkyl_mall_ver2_161101.zip. Verifierad i ArcGIS 10.2
Den version som används i YouTube-filmerna.
Geokalkyl_mall_ver2_181007a.zip. Verifierad i ArcGIS 10.3
Mindre ändringar/förbättringar mot tidigare versioner:
  • * Geokalkyl_2D.mxd startar med utsnitt över Nyköping
  • * Innehåller Jordartskartan_org och NNH_org över Nyköping
  • * Exempeldata för byggnader, grönytor och hårdgjorda ytor i FGDB
Geokalkyl_mall_ver2_181007b.zip
Som Geokalkyl_mall_ver2_181007a ovan fast för körning i ArcGIS 10.5
Geokalkyl_2020_v1.0.zip
Som Geokalkyl_mall_ver2_181007a ovan fast med en rad bugfixar och för körning i ArcGIS 10.7.1
Geokalkyl_stepbystep_lathund_nyk_dec17_sep18_extweb.xlsx
Verktyget_ekoGeokalkyl (inkl. metodbeskrivning, GIS)
Version 1.0 av ekoGeokalkyl som utvecklats inom ramen för Smart Built Environment (Formas) med platsspecifika studier i Malmö öch Västerås Avsett för ArcGIS 10.5.1+
  • Se vidare beskrivning och övergripande mål/syfte på hemsidan för SmartBuilt Environment:
* Mer information på Smart Built Environments hemsida
* Direktlänk till Smart Built Environment rapport