På stationär dator: Internet Explorer, Firefox, Chrome och Safari med versioner från de 'senaste åren' (2015 och framåt) fungerar bra. (Firefox och Chrome hanterar dock minnesförbrukning något bättre än Internet Explorer)

På surfplattor och mobiltelefoner: rekommenderas Chrome, men även iOS/iPad's inbyggda Safari fungerar.

Påförande av anteckning/foto på mobiltelefon rekommenderas inte (det blir plottrigt). Men det går utmärkt att titta i kartvisningstjänsten och att använda GPS-funktion. Använd Chrome!


Aktiva lager (dvs RTJ FÄLT, GEOSTAB resp. VAKASTAB punkt respektive yta) töms automatiskt