Räddningstjänsttillämpningar för georelaterade naturolyckor

Med hjälp av tre moderna webbaserade applikationer - RTJ FÄLT, GEOSTAB, VAKASTAB - kan räddningstjänsten och sakkunniga myndigheter i samverkan bättre utnyttja befintliga geodata för att lösa problem och utföra åtgärder vid överhängande fara för ras, skred, slamströmmar och kemspill i känslig mark.

Projektbeskrivning apr 2014, Demo för styrgrupp 17 nov 2014, Demo för styrgrupp 28 jan 2015, Demo för LM 10 jun 2015, Slutrapport (kortfattad)

Förvaltning 2016 och framåt

Historik (övningslager, lösen krävs)

Kontaktperson: Mats Öberg/SGI/mars 2015Nedan visas exempel från ver 1.0.5 (dec 14)