Geokalkyl för planering av bebyggelse

 

Geokalkyls hemsida på www.swedgeo.se fr o m 7 dec 2016

 

Demo 3D i City Engine

 

Instruktionsvideo

 

Grunddata (SGU och LM)

 

Verktyget, version 2.0

 

Kursmaterial 6 dec 2017

 

Kursmaterial 5 dec 2018